Retourneren

Bij ontvangst controleert de klant de goede staat van het geleverde product. Indien het product tijdens het transport werd beschadigd, niet overeenstemt met de artikelen die op de bestelbon vermeld staan of niet overeenkomt met de artikelen die u had besteld, dient de klant of de ontvanger dit binnen een termijn van 14 kalenderdagen te melden aan de verkoper via e-mail ([email protected]). Afhankelijk van de aard van de klacht kan het product worden geretourneerd binnen 7 kalenderdagen nadat de melding werd gemaakt. Het product moet ongebruikt en in de originele verpakking worden teruggezonden.

Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. De aansprakelijkheid van de verkoper blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Elke klacht en terugzending die niet in overeenstemming is met voorgaande regels en niet binnen de gestelde termijn wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen. De verkoper is dan niet aansprakelijk.

De verzendkosten van de retour worden door www.papersolutions.be vergoed indien je een foutief artikel ontving of het product beschadigd toekwam.